Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
'for those properties that deserve a different approach'

2019-06-13 15:05:25 Gentse vastgoedmarkt blijft de toon zetten

Geoffrey Giët van agence rosseel aan het woord in de Logic Immo over de Gentse vastgoedmarkt. 

Succes als studentenstad heeft ook impact op beschikbaarheid en betaalbaarheid woningen
Geoffrey Giet, directeur agence rosseel, wijst op de invloed van de groeiende studentenpopulatie op gezinswoningen.

 

De jongste tien jaar zijn er minstens 20.000 studenten bijgekomen. Het zijn er nu meer dan 75000. Hoewel er de jongste jaren heel wat grootschalige accommodatie gerealiseerd werd volstaat dit niet om te voldoen aan de woonbehoefte van de studenten waarvan meer dan 40% van zegt op ‘kot’ te verblijven.

“Dat zijn 13 studenten per 100 inwoners in Gent”, zegt Geoffrey Giet. “Een klein kwart daarvan verblijft volgens een aantal recente cijfers “op kot” in een ‘ woning', die feitelijk bestemd is voor gezinnen. Sommige van die woningen zijn door de ouders aangekocht met de bedoeling er hun studerende kinderen in onder te brengen, en dat getuigt van veel proactiviteit. Deze ouders beseffen niet dat ze eigenlijk enkel hun eigen kinderen daar mogen huisvesten.

Anderzijds is het zo dat de stad ernaar streeft om veel van deze woningen opnieuw op de markt te kunnen brengen voor gezinnen door de studenten ertoe aan te zetten over te stappen naar een verblijf in een vergunde studentenaccommodatie. Aan de de stijgende accommodatiebehoefte voor studenten is de jongste tien jaar met zekerheid voor minder dan de helft voldaan.

Nieuwe kleinschalige studentenaccommodatie wordt niet langer vergund. Oudere kleinschalige studentenaccommodatie is in het beste geval ‘vergund geacht’ maar het aantal eenheden kan niet meer verhoogd worden. Het tegendeel is waar, want bij verbouwing en het conform maken voor een C-attest van deze accommodatie gaan er vaak eenheden verloren.

Op de keper beschouwd kan je met zekerheid stellen dat de komende tijd de druk op studentenkamers zal verhogen. Zij zullen niet ‘betaalbaarder’ worden en voor de investeerder zal ‘vergunde’ studentenaccommodatie zich mogelijks aandienen als een premium belegging. Niet enkel qua aanvangsrendement (huurinkomsten) maar ook op vlak van meerwaarde op termijn. Maar ook de ‘druk’ die de student-bewoner op de gewone markt van gezinswoningen zet zal niet meteen opgelost raken. Schaarste op de woonmarkt en schaarste op de markt van studentenaccommodatie zijn hier elkaars concurrent.”

 

Lees nu het volledige artikel in de Logic immo van 1/06-22/06

Nieuwsflash

Corona en de lente. Vooruitzichten voor residentieel vastgoed.

Consumenten-vertrouwen Zij die humane wetenschappen studeerden, erover lazen of in de privé-sfeer in aanraking k... [lees meer]

FIABCI - Internationale Vastgoed Federatie

Al sinds 1949 is FIABCI hét internationaal vastgoednetwerk. FIABCI is een internationale onroerend goed organisatie en is in de loop der jaren uitgegr... [lees meer]

De vierde industriële revolutie

Vlaanderen zit in een digitale versnelling. De digitalisering is volop bezig en dringt door in alle sectoren en in ons dagelijks leven. Ook in de vastgoedsector is dig... [lees meer]