Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
'for those properties that deserve a different approach'

2020-08-12 09:56:07 Het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)

Ooit kon iedereen vastgoedmakelaar zijn. Zoals je jezelf al kan voorstellen resulteerde dat in een ongezonde wildgroei en oneerlijke concurrentie. De consument werd hiervan de dupe door de weinig koosjere praktijken van sommigen die de sector een minder goede reputatie bezorgden. Stilaan groeide het besef dat een regulering nodig was.

 

Om het beroep van vastgoedmakelaar te reguleren en te controleren, richtte de overheid in 1993 een publiekrechtelijke beroepscorporatie op, het BIV. De overheid controleert het Instituut via een regeringscommissaris dewelke onder andere beroep kan aantekenen bij de minister van Middenstand tegen elke beslissing van de Nationale Raad die strijdig zou zijn met de wetgeving.

 

Erkende vastgoedmakelaar

Via het BIV kan een vastgoedmakelaar erkend worden. Erkende vastgoedmakelaars zijn vastgoedbemiddelaars, syndici en rentmeesters. Die vastgoedmakelaars zijn allemaal bezig vastgoed en wonen. Al wie op zelfstandige basis vastgoedactiviteiten wil uitoefenen in België, heeft daarvoor een erkenning nodig van het BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Het beroep van vastgoedmakelaar is strikt gereglementeerd. Het BIV controleert de toegang tot het beroep en ziet er op toe dat iedereen de regels naleeft.

Onder controle

Iedereen die als zelfstandige vastgoedactiviteiten stelt, moet dus verplicht over een BIV-erkenning beschikken. agence rosseel is erkend vastgoedmakelaar. Dit garandeert ons professionalisme. Want wie een BIV-erkenning heeft, staat onder toezicht van het Beroepsinstituut, wat betekent dat wij ons strikt moeten houden aan de deontologische code, de Plichtenleer van de vastgoedmakelaar. Doen we dit niet, dan riskeren we tuchtsancties. Onze bedienden hebben geen erkenning nodig, maar ze staan onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van agence rosseel als BIV-erkend vastgoedmakelaar.

Doe beroep op een erkend vastgoedmakelaar

Jouw woning is je veel waard. Of je het nu wil verhuren, onder beheer laten verhuren of verkopen dan ga je hier best verstandig mee om. Hoe doe je dit? Door enkel beroep te doen op een erkend vastgoedmakelaar. Zo ben je zeker dat elke vastgoedtransactie zo professioneel en correct mogelijk verloopt. Je doet dus best enkel zaken met een vastgoedmakelaar met een BIV -nummer, want enkel deze mag zichzelf vastgoedmakelaar noemen en mag “de handelingen stellen” die bij wet voorbehouden zijn aan de vastgoedmakelaar.

 

De vastgoedmakelaar-bemiddelaar

De vastgoedmakelaar-bemiddelaar is de persoon die tussenkomt in de relatie tussen koper en verkoper of verhuurder en huurder, en die partijen bij elkaar brengt. Hij verleent, voor rekening van derden, bepalende bijstand met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.

 

De vastgoedmakelaar-syndicus

De vastgoedmakelaar-syndicus beheert mede-eigendommen in appartementsgebouwen of groepen gebouwen in gedwongen mede-eigendom. Op langere termijn heeft de syndicus ook een taak en verantwoordelijkheid wat het behoud van de verkoop- en verhuurwaarde van de panden betreft.

 

De vastgoedmakelaar-rentmeester

De rentmeester neemt het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten die niet tot het domein van de syndicus behoren over van de private eigenaar.

 

 

Nieuwsflash

8 vragen over indexatie bij huurcontracten

Heb je sinds januari 2019 een huurcontract afgesloten? Dan valt deze onder de wetgeving van het Vlaams woning huurdecreet. Hoe zit het nu me... [lees meer]

Het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)

Ooit kon iedereen vastgoedmakelaar zijn. Zoals je jezelf al kan voorstellen resulteerde dat in een ongezonde wildgroei en oneerlijke concurrentie. De consument werd hi... [lees meer]

In het vastgoed begint de lente dit jaar vanaf mei

Het lijkt wel een eeuwigheid geleden dat we onze klanten mochten onthalen op kantoor. En ook dat we ons mooi aanbod konden laten bezoeken door geïnteresseerden. Eindel... [lees meer]